Biblický citát na dnešní den
Ježíš vešel jako host. (Lk 19,7)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

33.týden v mezidobí 19.-26.11. 2017

       
   
   
       
       

Neděle

 

 

19.11.

33. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

11:00

Cetoraz        

Pacov           sbírka - Den Bible

Pošná

Pondělí

 

20.11.

pondělí 22. týdne

v mezidobí

8:00

Pacov

Úterý

 

21.11.

Památka Zasvěcení

P. Marie v Jeruzalémě

-

 
   

Středa

 

22.11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

   

17:00

Pacov

17:45

FARNÍ KATECHEZE

Čtvrtek

 

23.11.

sv. Klementa I. papeže a mučedníka

9:30

DD Proseč

15:00

DD Pacov

Pátek

 

24.11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů mučedníků

   

17:00

Pacov

Sobota

 

25.11.

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

   

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

 

26.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

   

Se svatým člověkem je nám dobře, s nesvatým je to samý problém.

(z duchovních cvičení)