Biblický citát na dnešní den
Pokoj vám! (Lk 24, 36)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech   

Velikonoční oktáv  21.- 28.4. 2019

Neděle

21.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Pošná

15:00

Cetoraz - kostel:  koncert komorního pěveckého souboru LUMEN PACOV

Pondělí

22.4.

Pondělí v oktávu velikonočním

8:00

Zhoř

9:30

Velká Chyška

Úterý

23.4.

Úterý v oktávu velikonočním

-

 
 

 

Středa

24.4.

Středa v oktávu velikonočním

18:00

Pacov

18:45

FARNÍ KATECHEZE

Čtvrtek

25.4.

Čtvrtek v oktávu velikonočním

9:30

DD Proseč

   

Pátek

26.4.

Pátek v oktávu velikonočním

   

18:00

Pacov

Sobota

27.4.

Sobota v oktávu velikonočním

 

Praha: Pochod pro život a rodinu

-

Velká Chyška – mše sv. je zrušena

Neděle

28.4.

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Těchobuz: poutní slavnost (sv. Marek)

15:00

Pacov – hodinka modliteb k Božímu milosrdenství

Na kříži se zjevila nahá pravda o člověku, jaký je,

když dokáže ničit lásku.

Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista nám Bůh dává důkaz

o nezničitelnosti jeho lásky k nám lidem.