Biblický citát na dnešní den
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. (Žl 89,3)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

4. týden velikonoční 22. – 29.4. 2018

Neděle

 

22.4.

4. neděle

velikonoční

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

   

Pondělí

 

23.4.

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

8:00

Pacov

   

Úterý

 

24.4.

sv. Jiří, mučedníka

-

vikariátní setkání kněží v Želivi

   

Středa

 

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

   

18:00

Pacov

18:45

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ / FARNÍ KATECHEZE

Čtvrtek

 

26.4.

čtvrtek po 4. neděli velikonoční

15:00

DD Pacov

   

Pátek

 

27.4.

pátek po 4. neděli velikonoční

   

18:00

Pacov

Sobota

 

28.4.

sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

   

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

 

29.4.

5. neděle

velikonoční

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

poutní mše sv. k sv. Marku v Těchobuzi

   

Člověk, který stojí vedle mne, byl stvořen jako dar pro mne

a já jsem byl stvořen jako dar pro něj.

(ze zápisků duchovní četby)