Biblický citát na dnešní den
Za koho mě pokládáte? (Mt 16,15)