Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 9,13)