Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)