Biblický citát na dnešní den
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. (Žl 89,3)