Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30