Biblický citát na dnešní den
Poslouchej nařízení, které vás učím. (Dt 4,1)

výuka náboženství v Pacově

mladší děti: čtvrtek – ZŠ ZA BRANOU: 13:30

starší děti:středa -  NA FAŘE : 15:30