Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)