Biblický citát na dnešní den
Pán s tebou! (Lk 1,28)