Biblický citát na dnešní den
Vaše srdce ať se nechvěje. (J 14, 27)