Biblický citát na dnešní den
Proč jste nás vyvedli z Egypta?! / Why did you bring us out of Egypt? Nm 21:5 (Num21,5)