Biblický citát na dnešní den
Cti svého otce i matku. (Ef 6,2)