Biblický citát na dnešní den
Pane, ty víš, že tě miluji. (Jan 21,16)