Biblický citát na dnešní den
Bůh je milosrdný. (Ž 111,4)