Biblický citát na dnešní den
Církev je oporou pravdy. (1Tim 3,15)