Biblický citát na dnešní den
Nebeské království je jako kvas. (Mt 13,33)