Biblický citát na dnešní den
Volám k tobě, Bože! (Žl 17,6)