Biblický citát na dnešní den
Dej zdar práci našich rukou! (Ž 90,17)