Biblický citát na dnešní den
Ježíšova krev nás očišťuje. (Žid 12,24)