Biblický citát na dnešní den
Poslouchej nařízení, které vás učím. (Dt 4,1)