Biblický citát na dnešní den
Tak Bůh miloval svět… (Jan 3,16)