Biblický citát na dnešní den
Jdi v pokoji. (Lk7,50)