Biblický citát na dnešní den
Pokoj vám! (Lk 24, 36)