Biblický citát na dnešní den
Bůh obváže ty, jimž puká srdce. (Iz 61,1)