Biblický citát na dnešní den
Hospodin vidí do srdce. (1S 16,7)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech   

  1. týden v mezidobí 19. – 26. ledna 2020

Neděle

19.1.

2. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

 

 

Pondělí

20.1.

sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků

11:00

Pacov – kaple sv. Barbory: zádušní mše  a pohřeb Růženy Hoškové

 

 

Úterý

21.1.

Památka sv. Anežky Římské, mučednice

9:00

Pacov

 

vikariátní setkání kněží

Středa

22.1.

sv. Vincence, jáhna

a mučedníka

17:00

Pacov

17:45

BIBLICKÁ HODINA (Mt 1-3)

Čtvrtek

23.1.

čtvrtek 2. týdne

v mezidobí

   

15:00

DD Pacov

Pátek

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

   

17:00

Pacov

Sobota

25.1.

Svátek Obrácení

sv. Pavla, apoštola

   

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

26.1.

3. neděle

v mezidobí

 

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov            

11:00

Pošná

 

        NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Hledej štěstí druhých a najdeš své vlastní

(Úvodní citát z nového čísla časopisu pro novou evangelizaci Milujte se!)