Biblický citát na dnešní den
Dej zdar práci našich rukou! (Ž 90,17)

Pořad bohoslužeb v Pacově a filiálních kostelích

  1. týden v mezidobí 27.9. – 4.10. 2020

Sobota

26.9.

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

   

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

27.9.

26. neděle

v mezidobí

8:00

Pacov   (po mši sv. žehnání aut charity)

9:30

Cetoraz – poutní k sv. Václavu

11:00

Pošná

 

POZOR ZMĚNA: PACOV  ˂---˃  CETORAZ

Pondělí

28.9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

8:00

Pacov

 

 

Úterý

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

-

vikariátní konference v Pelhřimově

 

 

Středa

30.9.

Památka sv. Jeronýma, kněze

   

18:00

Pacov

Čtvrtek

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

   

15:00

DPS Pacov (?)

Pátek

2.10.

Památka

sv. andělů strážných

17:00

ADORACE / zpovídání

18:00

Pacov

Sobota

3.10.

sobota 26. týdne

v mezidobí

   

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

4.10.

 Poutní slavnost 

sv. Michaela archanděla

 

8:00

Pacov

10:00

Pacov            

15:00

požehnání

 

v ostatních kostelích se bohosl. nekonají 

Duše je jako studánka.

Když ji prohloubíš, tak se pročistí,

když ji zasypeš vším možným, tak vyschne.