Biblický citát na dnešní den
Bůh dal svého Syna. (J 3, 16)

Přehled bohoslužeb ve farnosti Pacov

  1. týden v mezidobí 4.-11. června 2023

Sobota

3.6.

sv. Karla Lwangy

a druhů mučedníků

8:00

Zhoř   (1. sobota)

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

4.6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

8:00

Pošná

9:30

Pacov

11:00

17:00

Dobrá Voda – poutní slavnost

kaple sv. Anny – pozvání k modlitbě

Pondělí

5.6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

8:00

Pacov

 

 

Úterý

6.6.

sv. Norberta, biskupa

-

 
 

 

Středa

7.6.

středa 9. týdne

v mezidobí

14:00

15:00

náboženství / zpověď dětí

modlitby matek

18:00

18:45

Pacov – mše sv.

farní katecheze / zhodnocení Noci kostelů

Čtvrtek

8.6.

čtvrtek 9. týdne

v mezidobí

9:30

DD Proseč

14:00

DZR Pacov

Pátek

9.6.

sv. Efréma, jáhna a učitele církve

   

18:00

Pacov

Sobota

10.6.

sobota 9. týdne

v mezidobí

   

18:00

 Zhoř (s nedělní platností)

Neděle

11.6.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

 

 

 

společné slavení Božího Těla v Pacově:

9:30

Pacov     / 1. svaté přijímání dětí         

 

    SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE    

Reforma církve musí vždy začít

reformou vlastního srdce – tou nejzanedbanější farností.