Biblický citát na dnešní den
Nebeské království je jako kvas. (Mt 13,33)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

ve dnech 16. - 30. července 2017

Neděle

16.7.

15. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zhoř

pondělí-pátek

17. - 21.7

---

DOVOLENÁ

sobota

22.7.

svátek sv. Marie Magdalény

11:00

Obrataň – círk. sňatek

Petra Svobody z Tábora

a Libuše Markvartové z Obrataně

Neděle

23.7.

16. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

11:00

Cetoraz

Pacov

Pošná

Pondělí

24.7.

sv. Šarbela Maklúfa, kněze

8:00

Pacov

   

Úterý

25.7.

svátek sv. Jakuba, apoštola

-

 
   

Středa

26.7.

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů

Panny Marie

18:00

Pacov, kaple sv. Anny – poutní mše sv.

(za nepříznivého počasí v kostele)

Čtvrtek

27.7.

sv. Gorazda

a druhů

9:30

DD Proseč

15:00

DD Pacov

18:00

Pacov - ADORACE

Pátek

28.7.

pátek 16. týdne

v mezidobí

18:00

Pacov

Sobota

29.7.

památka sv. Marty

14:00

Pošná – círk. sňatek

Jiřího Červenky a Andrey Klímové z Pošné,

křest Lukáše Červenky

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

30.7.

17. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:30

Sv. Anna u Vlčevse – poutní mše sv.