Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)

Pořad bohoslužeb v Pacově a filiálních kostelích

Počet účastníků bohoslužeb v kostele omezen na 15 osob

  1. týden v mezidobí 22.-29.11. 2020

Neděle

22.11.

Slavnost

Ježíše Krista Krále

8:00

Sudkův Důl – mše sv. na zahradě

9:30

 

Pacov – modlitba růžence / zpovídání

10:00 – ADORACE, 10:30 - sv. přijímání

11:00

Pošná – mše sv.

Pondělí

23.11.

sv. Klementa I., papeže a mučedníka

8:00

Pacov

 

 

Úterý

24.11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů mučed.

16:00

Pacov – modlitby za ukončení epidemie a za duchovní uzdravení společnosti

 

 

Středa

25.11.

sv. Kateřiny Alexandrijské

   

17:00

Pacov

Čtvrtek

26.11.

čtvrtek 34. týdne v mezidobí

9:00

Pacov – kaple sv. Barbory: zádušní mše za Jaroslava Kyrše

   

Pátek

27.11.

pátek 34. týdne v mezidobí

11:00

Cetoraz – zádušní mše a rozloučení

s Emilií Pivoňkovou

17:00

Pacov

Sobota

28.11.

sobota 34. týdne v mezidobí

   

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

29.11.

1. neděle adventní

 

8:00

Cetoraz – mše sv.

9:30

 

Pacov – modlitba růžence / zpovídání

10:00 – ADORACE, 10:30 - sv. přijímání

11:00

Zhoř – mše sv.

 

       

Nejsi tady na světě proto, aby ses bavil, vydělával peníze, jedl a spal. Bůh ti dal svůj vlastní život, abys dosáhl společenství s ním v nebi.

svatý Jan Bosco