Biblický citát na dnešní den
Proč jste nás vyvedli z Egypta?! / Why did you bring us out of Egypt? Nm 21:5 (Num21,5)

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem jsou

až do odvolání zrušeny bohoslužby

Náhradou nedělní účasti na bohoslužbě je sledování mše sv. ve sdělovacích prostředcích

(TV Noe, TV Lux, Radio Proglas)

a prožití dne Páně ve společenství rodiny.

Oznámení farníkům

V této náročné a nejisté době, kdy se nemůžeme scházet a společně slavit mši sv., zatím však můžeme (s ochrannou rouškou) navštívit svůj farní kostel. Bude jako obvykle po celý den přístupný k osobní modlitbě, soukromé modlitbě křížové cesty, zapůjčení knih nebo k rozebrání křesťanských periodik (Světlo, Monitor, Milujte se, Immaculata aj.)

V obvyklých dnech a časech, kdy jste se scházeli k modlitbě růžence a účastnili se mše sv., nabízím svou přítomnost v kostele (PO 7:30- 8:30 / ST,PÁ 16:30-18h / NE 9h – 10:30). V zadní části kostela je v lavicích improvizovaná zpovědnice, kde budu k dispozici ke svátosti smíření.

Intence zapsané v sakristii v kalendáři budou odslouženy při soukromé mši sv. v uvedený den (v 7:30h).

Využijte postní dobu. Čas je vzácný. Modlitba, půst a služba bližním, k tomu ohleduplnost a trpělivé snášení jistých omezení a obtíží – toto všechno se započítává na naše duchovní konto.

Modlím se za vás a i vaše rodiny a žehnám vám   P.Jaroslav Šmejkal

ADORACE

Pondělí 8:00 – 9:00

Středa, Pátek 17:00 – 18:00

V pátek se postíme…..