Biblický citát na dnešní den
Co chcete, aby lidé dělali vám? (Mt 7,12)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech   

  1. týden v mezidobí 23.-30.6. 2019

Neděle

23.6.

Slavnost

Těla a Krve Páně

9:30

Pacov – slavnost Božího Těla

 

v ostatních farnostech

se bohoslužby nekonají

Pondělí

24.6.

Slavnost Narození

sv. Jana Křtitele

15:00

pěší pouť  z Pacova od fary na Stražiště

17:00

Stražiště, kaple sv. Jana – malá pouť

Úterý

25.6.

úterý 12. týdne

v mezidobí

-

kněžský den ve Štěkni u Strakonic

 

 

Středa

26.6.

středa 12. týdne

v mezidobí

   

18:00

Pacov

18:45

fara – závěrečné vzdělávací setkání lektorů

Čtvrtek

27.6.

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

   

15:00

DD Pacov

Pátek

28.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

   

18:00

Pacov

Sobota

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

14:00

16:00

Zhořec, kaple sv. Jana Nepomuckého:

křest Tadeáše Hovorky

 

Velká Chyška – žehnání hasič. automobilu

18:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

30.6.

13. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Stražiště - poutní mše sv.

17:00

Pacov, farní dvůr – letní kino:

Bakhita 1.díl    (při dešti a větru na faře)

Od 1. do 10. července se kromě neděle nekonají bohoslužby (pouť do Lurd).