Biblický citát na dnešní den
Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. (Mk 4,24)

Po dobu rekonvalescence duchovního správce se ve všední dny bohoslužby nekonají.

V neděli 23. ledna je slavena mše sv. v 11 hodin

ve farním kostele sv. Michaela archanděla v Pacově