Biblický citát na dnešní den
Hle, váš Bůh! (Iz 40,9)