Biblický citát na dnešní den
Modli se k svému Otci. (Mt 6,6)

Pořad bohoslužeb v Pacově a okolních farnostech

11. týden v mezidobí 17.6. – 24.6. 2018

Neděle

17.6.

11. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Zadní Střítež – poutní mše sv.

Pondělí

18.6.

pondělí 11. týdne

v mezidobí

8:00

Pacov

   

Úterý

19.6.

Památka sv. Jana Nepomuckého

Neumanna, biskupa

-

 
   

Středa

20.6.

středa 11. týdne

v mezidobí

18:00

Pacov

18:45

příprava biřmovanců /

FARNÍ KATECHEZE

Čtvrtek

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

13:00

Velká Chyška – pohřeb Ladislava Hlináka

15:00

DD Pacov

   ---

Zhoř – mše sv. se ruší

Pátek

22.6.

sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

16:00

od kostela v Pacově

pěší pouť na Stažiště

18:00

kaple sv. Jana na Stražišti – malá pouť

Sobota

23.6.

sobota 11. týdne

v mezidobí

9:00

Pacov – křest Jakuba Vandrovce

18:00

Velká Chyška – poutní mše sv. k sv. Janu

Neděle

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

8:00

Cetoraz

10:30

Pacov – BIŘMOVÁNÍ

11:00

Stražiště – kaple sv. Jana Křtitele poutní slavnost s Jáchymem Jaroslavem Šimkem, opatem želivským /

od

12h

po mši sv. : VYLÉVÁNÍ STUDÁNEK – pásmo zpěvů a tanců souboru Trnávka,

žehnání studánky

Panuje diktatura politické korektnosti a lidé se bojí věřit, protože to není v módě. Křesťan není politicky korektní! Víra vám ale umožní být věrní vašim hodnotám.

P. Alberto Reyes Pías – z rozhovoru s kubánským knězem ( Katol.týdeník 5.-11.6.)