Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Přehled bohoslužeb a farních aktivit ve farnosti Pacov

  1. týden v mezidobí 17.-24. 10. 2021

Neděle

17.10.

29. neděle

v mezidobí

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov

11:00

Pošná

 

 

Pondělí

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

8:00

Pacov

 

 

Úterý

19.10.

sv. Pavla od Kříže, kněze

-

 
 

 

Středa

20.10.

středa 29. týdne

v mezidobí

8:00

Pacov

14:00

fara – výuka náboženství

Čtvrtek

21.10.

blahosl. Karla Rakouského

   

15:00

DD Pacov

Pátek

22.10.

sv. Jana Pavla II., papeže

   

17:00

Pacov

Sobota

23.10.

sv. Jana Kapistránského, kněze

   

17:00

Velká Chyška (s nedělní platností)

Neděle

24.10.

30. neděle v mezidobí

 

Den modliteb za misie

8:00

Cetoraz

9:30

Pacov            

11:00

Zhoř

 

    SBÍRKA NA MISIE    

Právě začíná celocírkevní SYNODA.

Synoda znamená „společně na cestě“.

Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali

o naplnění poslání církve.